Over ons

Happy Capital verzorgt investeringsprojecten voor (met name) particuliere investeerders met een gematigd risicoprofiel. Happy Capital sluit bij haar benadering aan bij de maatschappelijke wens om het draagvlak voor duurzame energie te verbreden door het voor particulieren aantrekkelijk te maken om te investeren in duurzame projecten (‘burgerparticipatie’).

Wie wij zijn

Happy Capital is in 2014 opgericht door Jan Vriesinga. Jan Vriesinga heeft jarenlange ervaring in de scheepvaartinvesteringen.

Happy Capital is ontstaan vanuit de ervaring en wens om duurzame investeringsprojecten toegankelijk te maken voor een breder publiek.

_____________________________

Foto Jan Vriesinga

LinkedIn

 

Wat wij doen

Happy Capital verzorgt duurzame investeringsprojecten met een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement. Daarmee wil Happy Capital inhoud geven aan haar adagium:

feeling good about your investment

Wij stellen ons daarbij ten doel voorop te lopen in de ontwikkeling van innovatieve en fiscaal aantrekkelijke investeringsprojecten.

Happy Capital gaat uit van de kracht van het collectief; duurzame projecten die voorheen waren voorbehouden aan institutionele investeerders, worden bereikbaar voor particulieren.

Hoe wij dat doen

Happy Capital zet zich in voor transparante verzorging van haar investeringsprojecten. Transparantie is voor ons een belangrijk instrument zodat investeerders een eigen afweging kunnen maken. De projectinformatie dient inzichtelijk en toegankelijk te zijn en de rol van samenwerkende partners helder.

Happy Capital selecteert hoogwaardige projecten (met maatschappelijke relevantie, transparantie, betrouwbare partners etc.) met een aantrekkelijk rendement.

Het moge duidelijk zijn: het rendement en risico gaan hand-in-hand.

Vergunning

Happy Capital beschikt niet over een vergunning en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!